Το σχολείο μας

Σύμφωνα με πληροφορίες το 1ο Δημ. Σχολ. Κισάμου ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας υπό τον τύπο Κοινοτικό Σχολείο Καστελλίου Κισάμου. Η ίδρυσή του έγινε με δαπάνη των κατοίκων της κοινότητας από τους οποίους και συντηρείτο.

Ως δημόσιο σχολείο άρχισε να λειτουργεί κατά πάσα πιθανότητα από το σχολ. Έτος 1899-1900, αφότου χρονολογούνται και τα επίσημα βιβλία του αρχείου του σχολείου. (ΙΙ/1899 διάταγμα της Κρητικής Πολιτείας, ΦΕΚ 87/7-10-1899).

Λειτούργησε καταρχήν
ως τριτάξιο και ήταν χωρισμένο σε Σχολείο Αρρένων και Σχολείο Θηλέων. Στη συνέχεια συγχωνεύθηκε σε μικτό Δημοτικό Σχολείο και συγκεκριμένα από το σχολικό έτος 1923-1924. Λειτούργησε ως τριτάξιο μέχρι το έτος 1925.

Έκτοτε λειτούργησε ως πεντατάξιο μέχρι το έτος 1937, οπότε υποβιβάστηκε σε 4/τάξιο και λειτούργησε ως τέτοιο μέχρι το έτος 1951 οπότε και προήχθη σε 6/τάξιο.


Το παλαιό διδακτήριο αναγέρθηκε κατά το έτος 1899, με δαπάνη των κατοίκων σε οικόπεδο παραχωρημένο από την κοινότητα Καστελλίου. Βομβαρδίστηκε όμως και καταστράφηκε το έτος 1941 από τους Γερμανούς. Τα χρόνια της κατοχής φιλοξενείτο σε οικήματα του Γυμνασίου μέχρι τον Ιανουάριο του 1950 οπότε και αποπερατώθηκαν τρεις αίθουσες διδασκαλίας του νέου διδακτηρίου στο οποίο στεγάζεται εφεξής το Σχολείο.

 

Το νέο διδακτήριο ανεγέρθη επί οικοπέδου 8000 τ.μ. Παραχωρηθέντος από το Εφεδρικό Ταμείο Χανίων. Το έτος 1930 ανεγέρθη με δαπάνη των κατοίκων η τοιχοποιία τριών αιθουσών και το έτος 1949 αυτές αποπερατώθηκαν. Κατά το Φεβρουάριο του ίδιου έτους άρχισε η ανοικοδόμηση και άλλων τριών αιθουσών διδασκαλίας καθώς και διαδρόμου, βάση σχεδίου, επίσης με δαπάνη των κατοίκων.


Η αποπεράτωση όμως αυτών (1954) έγινε με κρατική επιχορήγηση. Ευεργέτες του σχολείου παρουσιάζονται :

    1. 1.Η κοινότητα Καστελλίου η οποία παραχώρησε δωρεάν το οικόπεδο του παλιού διδακτηρίου.
  1. 2.Το Εφεδρικό Ταμείο Χανίων, το οποίο παραχώρησε επίσης δωρεάν , το οικόπεδο του νέου διδακτηρίου.

Σχολικός κήπος ιδρύθηκε το έτος 1950, οπότε το σχολείο άρχισε να λειτουργεί στο νέο διδακτήριο. Η σχολική Βιβλιοθήκη, η οποία ήταν πλουσιώτατη προπολεμικά, διαλύθηκε και καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Επανιδρύθηκε το έτος 1945 και συγκεντρώνει σήμερα ικανό αριθμό βιβλίων.

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Ομογενών Αμερικής 40 Κίσαμος Χανίων Κρήτη

E-mail :    mail@1dim-kisam.chan.sch.gr

Τηλέφωνο :    28220 22119
Φαξ:                 28220 22119

html templates